MENU

Sterilné vláknité hemostyptikum, ktoré zaisťuje rýchlu a efektívnu lokálnu hemostázu, zvyčajne do 2 minút, doba potrebná na dosiahnutie hemostázy závisí od druhu operácie a intenzite krvácania. Vstrebateľnosť produktu závisí od viacerých faktorov, najmä na použitom množstve prostriedku, stupni saturácie krvou a charaktere tkaniva. Viac na adc.sk