MENU

• Funkčné poruchy pri hypertrofii prostaty: časté nočné močenie, oneskorený alebo zmenšený prúd moču, pocit tlaku v oblasti perinea. Viac na adc.sk